Беларускі арфаграфічны сло нік 2010 год и vdc для кс 1 6 финал

Беларускі арфаграфічны сло нік 2010 год

Электронный русско-белорусский словарь Skarnik — ваш незаменимый онлайн-переводчик. Более 100 тысяч слов. Постоянное обновление словарной. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь да 1 верасня 2010 года: . “Правапіс беларускай мовы”, 1934 год; “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” . У першай частцы складанага слова літара е захоўваецца незалежна ад таго , . бой-кі, май-стар, дай-сці, зай-мацца, праў-да, слоў-нік, маў-чаць, заў-тра 19 Лпн 2010 Новыя правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі Літара і пішацца ў пачатку слова, пасля зычных пішацца ы або і ў Літара о пішацца толькі пад націскам: год, кот, скрозь, шоўк, ко'лас, мо'ва, до'ўга, Суфіксы -ік- (-ык-), - нік-, -чык- пішуцца нязменна ва ўсіх формах слоў: конік – коніка. ўніверсітэта на 2012 год. Паз. 185. Для студэнтаў графію, марфемную будову слова і словаўтварэнне, марфалогію, сін- Асноўныя прынцыпы беларускай арфаграфіі: фанетычны і фане- матычны нікі. Іх скланенне і спалучальнасць з назоўнікамі. Зборныя лічэбнікі. Дробавыя Мінск, 2010. Тэкст для.

Піскуноў Фёдар. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы: межы . Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2010 год: Верасень

Беларускі 2010 нік сло год арфаграфічны

Corneliabuzzard © 2009
www.000webhost.com